Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Retningslinjene for sikring av kundeinformasjon

Sikringen av din fortrolige private informasjon er av stor betydning for oss. Bruken av produktene, tjenestene og programvaren som tilsammen utgjør Afterglow Configuration App (samlet definert som ‘Tjenesten’) og markedsføres av Performance Designed Products LLC (‘PDP’) er underlagt disse Retningslinjene for Beskyttelse av Privat Informasjon (‘Retningslinjene’). Ved å bruke Tjenestene godtar du disse Retningslinjene og vilkårene beskrevet i vår Lisensavtale med Sluttbruker. Hvis du er uenig i disse Retningslinjene eller det som ellers er å finne i vår Lisensavtale med Sluttbruker MÅ du avstå fra å ta i bruk Tjenestene eller STRAKS opph;re bruken av dem.

Den engelske versjonen av Retningslinjene er PDP’s offisielle og autoritative uttalelse om PDP’s prinsipper for beskyttelse av privat informasjon i forbindelse med bruken av Afterglow Configuration Appens programvare. Hvis det oppstår tolkningskonflikter mellom den engelske versjonen og dens oversettelse til et annet sprog skal den engelske versjonen legges til grunn.

A. Hva slags informasjon vi samler inn

PDP samler ikke inn personlig idenfiserbar informasjon fra deg. Det PDP gjør er å generere kundedata av generell art uten å inkludere personlig identifiserbar informasjon om individuelle kunder, for eksempel ved å lagre informasjon om hvor du bruker ditt Xbox konsoll eller din personlige datamaskin. PDP forbeholder seg retten til å slette kundeinformasjon og generelle kundedata vedrørende brukere av Tjenestene til enhver tid.

PDP lagrer også automatisk informasjon om ditt Xbox konsolls og/eller din personlige datamaskins maskinvare og programvare som for eksempel din IP adresse, tidspunkt for og varighet av din bruk og data og informasjon vedrørende ditt Xbox konsolls konfigurasjon og instillinger, så som prismatisk farvebelysning, vibrasjonsstyrke, audio instilling, tildeling av funksjoner til flerfunksjonhjul og kundens brukerprofil. PDP bruker denne typen informasjon for å kunne tilby og drive Tjenestevirksomheten, opprettholde kvaliteten på Tjenestene og for å skape statistisk informasjon med hensyn til bruken av Tjenestene. PDP vil også kunne samle inn informasjon om brukerpreferanser og produktkonfigurasjon med sikte på å utvikle fremtidige produkter og for bruk i markedsførings og kundeservice øyemed og lignende formål. Denne typen informasjon vil ikke inneholde inneholde personlig informasjon om identifiserbare kunder.

B. Hvordan vi benytter din informasjon

PDP samler inn og bruker ikke-personlig identifiserbar informasjon om sine kunder og konsoliderer slik informasjon for å kunne effektivt levere Tjenestene til deg.

PDP hverken seller eller leier ut ikke-personlig identifiserbar kundebasert informasjon til utenforstående. Din ikke-personlig identifiserbare kundeinformasjon vil kunne deles med pålitelige underleverandører med sikte på å modifisere, oppdatere eller oppgradere Tjenestene. I tillegg vil PDP kunne bruke denne typen informasjon og data til å utføre statistisk analyse og for å kunne fortsette å levere og forbedre Tjenestene.

PDP holder rede på menyene og sidene våre kunder besøker på vår App for å finne ut hvilke Tjenester som er de mest populære. PDP holder også rede på hvor mange ganger kunden søker adgang til Tjenesten i løpet av en sesjon som når en bruker for eksempel går inn på Tjenesten men avbryter bruken, og hvorvidt brukeren går inn via et Xbox konsoll eller en personlig datamaskin. Denne typen data kan bli brukt til å levere skreddersydd innhold og annonser innenfor rammen av Appen til brukere hvis brukerhistorie tyder på at de kan være interessert i et særskilt emne.

PDP vil kunne følge brukere for å kunne annonsere til eller identifisere brukergrupper i markedsføringsøyemed basert på brukeradferd og besøk til og bruk av vår App. PDP vil også kunne dirigere annonsering til kunder som har demonstrert spesielle preferanser, affiniteter og interesser, så vel som til spesielle geografiske områder. PDP deler bare data via leverandører av analyse tjenester, som for eksempel Google Analytics. Hvis og når vi velger å styre annonsering til våre brukere kan du velge ikke å motta slike annonser ved å sjekke av Opt Out og Appen vil stoppe videre distribusjon av annonser til deg. PDP vil kunne bruke ikke-personlig identifiserbar informasjon og data for å kunne identifisere potensielle mottagere av selektive annonser via uavhengige annonseringsplatformer. PDP vil kunne dele ikke-personlig identifiserbare kundedata og kundeinformasjon med uavhengige leverandører som utfører annonseringstjenester på våre vegne.

PDP har rett til å utlevere ikke-personlig identifiserbar kundeinformasjon og data og all annen kunderelatert informasjon vi innhenter dersom vi er rettslig forpliktet til å gjøre det eller vi anser det rimelig å efterkomme et rettslig krav (for eksempel en stevning eller et annet rettslig direktiv); for å håndheve eller anvende disse Retningslinjene eller våre andre prinsipper og avtaler; for å ta skritt til å inndrive utestående fordringer; for å beskytte våre egne eller våre kunders rettigheter, eiendom og sikkerhet; for å beskytte våre brukere mot uredelig, støtende eller lovstridig bruk av Tjenestene; eller hvis vi kommer til at det eksisterer en nødsituasjon som utsetter noen for livsfare eller fare for alvorlig fysisk skade som gjør det nødvendig å utlevere kunderelatert data og informasjon.

PDR vil kunne utlevere ikke personlig identifiserbar kunderelatert informasjon og data og annen kundeinformasjon til utenforstående i forbindelse med en selskapsfusjon, gjeldsfinansiering, salg av selskapsaktiva, eller i tilfelle av insolvens, konkurs eller rettslig administrasjon hvor den typen informasjon kan bli overført til utenforstående som en del av PDP’s aktiva. I et slikt tilfelle skal vi bestrebe oss på å informere våre kunder men kan være avskåret fra å reise innvendinger mot eller forhindre en slik overføring.

C. Hvordan vi sikrer din informasjon

Du er selv ansvarlig for å sikre deg mot og forhindre urettmessig tilgang til den bruker informasjon og det passord du bruker for å gå inn i våre Tjenester, inkludert passord du bruker på din personlige datamaskin og ditt Xbox konsoll. Du skal ikke la andre få kunnskap om dine passord og du er selv ansvarlig for enhver bruk av din brukerkonto og brukerprofil hva enten det skjer med ditt samtykke eller ikke. Vennligst underrett PDS øyeblikkelig hvis du blir oppmersom på uautorisert bruk av din konto.

PDP beskytter din ikke-personlig identifiserbare kundeinformasjon og data mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering. I tillegg sikrer PDP data og informasjon du gir oss i et kontrollert, sikret miljø hvor de er beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering. Vi tar vår informasjonsikring meget alvorlig og skjønt vi ikke kan garantere med 100 prosent sikkerhet at din informasjon er beskyttet mot uautorisert innsyn, mener vi at våre sikkerhetsforanstaltninger er tilstrekkelige og vi vil underrette deg hvis det skjer et brudd på vårt sikkerhetssystem som resulterer i uautorisert innsyn i din ikke personlig identifiserbare kundeinformasjon.

D. Endringer i retningslinjene

PDP forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse Retningslinjene så vel som i vår standard Lisensavtale med Sluttbruker til enhver tid og uten forvarsel til kundene, og vi vil alltid gjøre tilgjengelig til våre brukere en link til den nyeste versjonen på vår App. Slike endringer trer i kraft så snart en link til den reviderte versjon er tilgjengelig på vår App. Vi oppfordrer deg derfor til å studere Retningslinjene regelmessig for å holde deg ajour med mulige endringer og oppdateringer. Denne versjonen av Retningslinjene trer i kraft 10 April, 2017.

E. Kontaktinformasjon

PDP tar gjerne imot dine kommentarer vedrørende disse Retningslinjene og vår Lisensavtale med Sluttbruker. Vennligst ta kontakt med PDP’s Avdeling for Kundeservice på et av de følgende telefonnummere avhengig av hvor du bor, eller besøk oss på http://support.pdp.com for kunder og andre som bor utenfor Nordamerika.

1-800-331-3844 – USA
+442036957905 - UK
+35316917575 - IRLAND
+494087408688 - TYSKLAND
+390294753553 - ITALIA
+31208080923 - HOLLAND
+34911982897 – SPANIA
+33184886234 - FRANKRIKE

For ytterligere informasjon og for gjennomlesning av de fullstendige avtalevilkårene se vår Lisenavtale med Sluttbruker.