Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Polityce Prywatności

Ochrona twoich danych osobistych jest dla nas bardzo ważna. Korzystanie z produktów, usług, i oprogramowania należącego do aplikacji konfiguracyjnej Afterglow (zbiorczo „usług”) dostarczonej przez Performance Designed Products LLP („PDP”) jest kierowane przez ta politykę prywatności. Poprzez korzystanie z usług, wyrażasz zgodę na praktyki dotyczące danych opisane w tej polityce jak i tez na umowę licencji użytkownika. NIE udostępniaj i/lub eksploatuj usług lub ZANIECHAJ korzystania z usług jeśli się nie zgadzasz z jakakolwiek częścią polityki prywatności lub umowy licencji użytkownika.

Angielskojęzyczna wersja polityki prywatności jest oficjalna wersja PDP dotyczącą polityki prywatności dla konfiguracyjnej aplikacji oprogramowania Afterglow. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy wersja angielska a jej tłumaczeniem na inny język, wersja angielska dominuje.

A. Rodzaj informacji który gromadzimy

PDP nie gromadzi od ciebie informacji pozwalających na zidentyfikowanie danej osoby. PDP gromadzi ogół danych konsumentów i informacje nie zezwalające na zidentyfikowanie określonej osoby od swoich użytkowników dotyczące m. in. lokalizacji gdzie uzyskujesz dostęp do lub korzystasz z konsoli Xbox lub osobistego komputera. PDP zastrzega prawo usunięcia informacji konsumenta lub ogółu danych konsumentów dotyczących użytkowników usług w każdym momencie.

PDP automatycznie uzyskuje informacje dotyczące twojej konsoli Xbox i/lub osobistego sprzętu komputerowego jak i oprogramowania typu adres IP, daty dostępu i czasu, dane i informacje dotyczące konfiguracji urządzeń twojego kontrolera Xbox takie jak pryzmatyczny kolor oświetlenia, siłę wibracji, ustawienia audio, podwójne wielofunkcyjne sterowniki konsoli oraz niestandardowy profil użytkownika. Tego typu informacja jest wykorzystywana przez PDP do dostarczania i eksploatowania usług, do utrzymywania jakości usług, oraz do dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z usług. PDP może również kolekcjonować dane konsumenckie nie pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby jak i dane dotyczące preferencji użytkowników i konfiguracji produktu na cele związane z rozwijaniem przyszłych produktów, cele marketingowe, obsługi klienta oraz tym podobne.

B. Nasze wykorzystanie twoich informacji

PDP gromadzi i wykorzystuje dane konsumenckie nie pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby oraz informacje i dane ogółu w celu dostarczenia tobie usług.

PDP nie prowadzi sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy danych dotyczących swoich konsumentów nie pozwalających osobom trzecim na zidentyfikowanie określonej osoby. Twoje dane konsumenta nie pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby mogą być przesłane do zaufanej osoby trzeciej będącej sprzedawca PDP w celu modyfikacji, aktualizacji lub ulepszenia usług.

Dodatkowo, PDP może wykorzystać tego typu dane i informacje w celu pomocy dokonywania analiz statystycznych jak i dostarczania i ulepszania usług.

PDP śledzi menu i strony nasi użytkownicy odwiedzają w obrębie aplikacji w celu stwierdzenia które usługi są najbardziej popularne. PDP kontroluje również ilość czasu spędzonego na każdej sesji od momentu kiedy użytkownik rozpoczyna do czasu zakończenia korzystania z usług oraz to, czy użytkownik korzysta z usług za pośrednictwem konsoli Xbox lub osobistego komputera. Tego typu dane mogą być wykorzystane do tworzenia zawartości specyficznej pod danego użytkownika jak i reklam w obrębie aplikacji skierowanych do tych użytkowników którzy są zainteresowani dana dziedzina.

PDP może także wykorzystywać poszczególne reklamy i kreować marketingowych odbiorców składających się z użytkowników na podstawie ich modelu zachowania/użytkowania aplikacji. PDP może również kreować reklamy odpowiadające potrzebom użytkowników na podstawie ich skonfigurowanych ustawień systemowych i preferencji, pokrewieństwa/zainteresowań oraz geograficznej lokalizacji. PDP udostępnia tego typu informacje jedynie dostawcom będącym osobami trzecimi, takimi jak Analitycy Google. Jeśli istnieje taka opcja i w momencie przez nas określonym, możesz zrezygnować z tej funkcji klikając na pole wyboru o nawie „rezygnuje” i wówczas aplikacja wyłączy wszelkie reklamy skierowane do ciebie. PDP może również wykorzystać dane konsumenckie nie pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby oraz informacje w celu namierzenia użytkowników korzystających z określonych reklam poprzez platformy osób trzecich. PDP może dzielić się tego typu informacjami z osobami trzecimi w celu wykonania w naszym imieniu usług (reklamowych).

PDP może również udostępnić dane konsumenckie nie pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby jak i inne informacje konsumenckie które kolekcjonujemy kiedy jest to nakazane przez prawo lub kiedy uważamy takie zachowanie za pożądane w celu przestrzegania prawa ( np. wezwanie sądowe, nakaz sądowy); w celu wyegzekwowania lub zastosowania polityki prywatności lub naszych innych polityk i porozumień; w celu zainicjowania, przedstawiania, wystawiania rachunku i pobierania opłat nam należnych; w celu ochrony praw naszych lub naszych użytkowników a także w celu ochrony własności i bezpieczeństwa; w celu asekuracji naszych użytkowników przed nieuczciwym, uwłaczającym lub niezgodnym z prawem korzystaniem z usług; lub jeśli uważamy ze nastąpił nagły wypadek obejmujący zagrożenie życia lub poważnego uszkodzenia ciała który to wypadek uzasadnia ujawnienie tego typu informacji.

Możemy przenieść dane nie pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby jak i dane dotyczące naszych i innych konsumentów na osoby trzecie a ich zawartość może być ujawniona tylko jako część fuzji, nabycia, finansowania długu, sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa, a także w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu majątkiem bankruta jeśli tego typu informacje mogłyby być przeniesione na osoby trzecie jako jedne z aktywów biznesowych PDP. W tym przypadku, mamy prawo poinformowania ciebie o takim transferze lecz ty możesz nie mieć prawa zrezygnować z owego transferu.

C. Zabezpieczanie twoich informacji

Jesteś odpowiedzialny za ochronę i zapobieganie przed nieautoryzowanym dostępem do informacji użytkownika i hasła dostępu do usług, w tym hasła do twojego osobistego komputera i konsoli Xbox. Wyrażasz zgodę na nieudostępnianie twojego hasła osobom trzecim i jesteś odpowiedzialny za jakiekolwiek działania na twoim koncie lub profilu użytkownika, bez względu na to czy owe działania były autoryzowane czy nie.

PDP strzeże twoje dane konsumenta nie pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Ponadto, PDP zabezpiecza tego typu informacje na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Traktujemy bezpieczeństwo bardzo poważnie i choć nie możemy gwarantować ze 100% pewnością iż twoje dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, wierzymy ze nasze środki bezpieczeństwa są wystarczające i poinformujemy cię jeśli nastąpi jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do nieautoryzowanego dostępu do twoich danych.

D. Zmiany w polityce prywatności

PDP zastrzega prawo zmiany zapisów dotyczących polityki prywatności i umowy licencji użytkownika w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i nasza aplikacja zostanie zaopatrzona w link zawierający najbardziej aktualna wersje. Powyższe zmiany wejdą w życie w momencie aktualizacji linku w aplikacji i będą się odnosić do wszystkich użytkowników korzystających z naszych usług z data wprowadzenia zmian. Niniejszym zachęcamy cię do zapoznania się z polityka prywatności i przeglądania jej regularnie na wypadek zmian lub uaktualnień. Data wejścia w życie ulepszonej wersji polityki prywatności jest 10 kwietnia 2017.

E. PDP informacje kontaktowe

PDP zachęca cię do udzielania komentarzy dotyczących polityki prywatności. Proszę skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta pod następującym numerem telefonu w zależności od kraju w którym mieszkasz lub wejdź na http://support.pdp.com dla klientów lub osób mieszkających poza Ameryką Północną.

1-800-331-3844 – STANY ZJEDNOCZONE
+442036957905 – WIELKA BRYTANIA
+35316917575 - IRLANDIA
+494087408688 - NIEMCY
+390294753553 – WŁOCHY
+31208080923 - NIDERLANDY
+34911982897 – HISZPANIA
+33184886234 – FRANCJA

Po więcej informacji i w celu przejrzenia wszystkich warunków i ograniczeń kierujących usługami i twoim korzystaniem z usług, proszę sięgnąć po umowę licencji użytkownika.