Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

© 2015 Performance Designed Products, LLC. - PDP:n käyttöoikeussopimus

TÄRKEÄÄ: Tämä käyttöoikeussopimus (""Käyttöoikeussopimus"" tai ""Sopimus"") rajoittaa Performance Designed Products LLC. (“PDP”) -yhtiön alla olevassa kohdassa 12 mainitun vastuun ja sisältää alla olevassa kohdassa 15 sitovan sovittelusäännöksen. Lue nämä kohdat huolellisesti, ennen Ohjelmiston käynnistämistä ja käyttämistä tai Palveluiden (kuten on alla määritelty) käyttöä.

Englanninkielinen Käyttöoikeussopimus on PDP:n Ohjelmiston ja Palvelujen käyttöoikeussopimuksen ehtoja koskeva virallinen lausuma. Jos ilmenee mitään ristiriitaa englanninkielisen Käyttöoikeussopimuksen ja sen toiseen kieleen käännöksen välillä, englanninkielisen Käyttöoikeussopimuksen tulee olla määräävä.

1. OIKEUKDELLISESTI SITOVAT EHDOT: Seuraavat ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen Sinun, yksityishenkilönä tai minkä tahansa yhteisön valtuutettuna edustajana (kummassakin tapauksessa ""Sinä"" tai ""Sinun"") ja PDP-yhtiön välillä, joka määrittää ne ehdot, joiden mukaan PDP-yhtiön ohjelmisto (""Ohjelmisto"") ja mitkä tahansa siihen liittyvät palvelut, tuotteet, sisältö ja Internet-sivustot (yhdessä Ohjelmiston kanssa, ""Palvelut"") on lisensoitu sinulle PDP-yhtiön toimesta. Nimitykset ""PDP"", ""Me"", ""Meitä"" ja ""Meidän"", kuten tässä käytetään, tarkoittavat Performance Designed Products LLC. -yhtiötä. Jos Sinä annat luvan, valtuutat, mahdollistat tai muuten sallit kenenkään muun henkilön käyttää Palveluja henkilökohtaisen tietokoneesi tai pelikonsolisi kautta, tai edustat sellaisia henkilöitä miten tahansa oikeuskelvollisella tavalla, niitä henkilöitä pidetään ""Sinä"" ja ""Sinun"" -nimityksiin kuuluvina, kuten niitä on tarkoitettu tässä Sopimuksessa. PDP saa muuttaa tai vaihtaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman etukäteen ilmoitusta Sinulle, paitsi silloin kun sitä vaaditaan asiaan sopivassa laissa. Sinun tulee ajoittain tarkistaa sen hetkinen voimassa oleva tämän Sopimuksen versio.

2. PALVELUJEN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS: PDP ei ole myynyt Palveluita vaan ne on lisensoitu Sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaan. Mikä koskee Sinun oikeuttasi Palveluihin ja niiden käyttöä, (i) Sinä, Sinun huoltajasi tai Sinun valtuuttamasi edustaja ovat laillisesti sopivassa iässä solmimaan sitovan sopimuksen; (ii) Sinun Palvelujen käyttösi on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaisesti ja laillisesti Sinua varten; ja (iii) Palveluja käyttäessäsi Sinun tulee noudattaa tämän Sopimuksen kaikkia ehtoja. Sinä olet yksinomaan vastuussa Henkilökohtaisen tietokoneesi ja pelikonsolisi turvallisuudesta. Kuka tahansa joka hallitsee Sinun tietokoneesi tai pelikonsolisi tietoja saattaa käyttää niitä käyttämään Palveluita. Sinä olet yksinomaisesti vastuussa mistä tahansa vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai muista vastattavista, jotka johtuvat tai aiheutuvat mistä tahansa Sinun laiminlyönnistäsi turvaamaan Sinun henkilökohtaisen tietokoneesi tai pelikonsolisi (riippumatta siitä, tapahtuuko laiminlyönti Sinun tietämättäsi tai ilman hyväksyntääsi).

3. RAJOITETTU LISENSSI Riippuen jatkuvasta Sinun tämän Sopimuksen ehtojen noudattamisestasi, PDP myöntää Sinulle täten peruutettavissa olevan, ei-siirtokelpoisen, ei-yksinomaisen, ei-edelleen lisensoitavissa olevan henkilökohtaisen lisenssin, asentamaan Palveluita Sinun omistamaasi tai hallitsemaasi pelikonsoliisi tai henkilökohtaiseen tietokoneeseesi ja käyttämään niitä.

4. PALVELUT: Ohjelmisto sallii Sinun, tapauksen mukaan, määrittää, muokata, ohjelmoida, diagnosoida ja/tai kalibroida Sinun PDP-tuotteesi. Tutustu PDP-tuotteesi käyttöohjekirjassa kaikkien ominaisuuksien ja Palvelujen etujen kuvauksiin.

5. KÄYTTÖRAJOITUKSET: Esität ja takaat, että et tule rikkomaan kaikkia tässä Sopimuksessa määriteltyjä ehtoja, ja sen lisäksi, että:

A. Et tule etkä salli tai anna lupaa tai mahdollisuutta millekään kolmannelle osapuolelle (i) pyrkiä purkamaan, muuntamaan koodia, hajottamaan tai muuten saamaan lähdekoodi Palveluista; (ii) tehdä Palveluihin mitään muutoksia, sovituksia, parannuksia, tehostuksia, tai luoda niistä muunnelmia; (iii) käyttää, kopioida, muokata, muuttaa tai siirtää Palveluita tämän Sopimuksen ehtojen tai soveltavien lakien ja säännöksien vastaisesti; (iv) vuokrata, tai vuokrata kumulatiivisesti, myydä, uudelleen levittää Palveluita tai mitä tahansa osaa niistä; (v) poistaa, piilottaa tai muokata mitään PDP-yhtiön tai minkä muun osapuolen tahansa tekijäoikeuksia koskevia ilmoituksia, tuotemerkkejä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia; tai (vi) käyttää mitä tahansa osaa Palveluista samanaikaisesti kun käytät raskasta kalustoa tai osallistua mihin tahansa toimintaan, missä riittämätön huomiointi omalta osaltasi voi aiheuttaa kuoleman, henkilö- tai omaisuusvahingon; ja

B. Sinä et tule käyttämään Palveluja väärin, ja hyväksyt ja vahvistat, että Palvelujen “väärinkäyttöön” kuuluu, mutta ei rajoitu Palvelujen käyttämiseen, joka millään tavalla (i) häiritsee muiden mahdollisuutta käyttää Palveluja tai PDP:n mahdollisuutta tarjota niitä; (ii) loukkaa tai rikkoo tekijänoikeuksia, tuotemerkkiä tai mitä tahansa immateriaaliomaisuuden oikeuksia, paljastaa ammattisalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja rikkomalla salassapitosopimuksen tai velvollisuuden; (iii) on vilpillinen, laiton tai sisältää loukkaavaa tai laitonta tietoa, materiaalia tai kuvauksia; (iv) solvaa, loukkaa, vainoaa, ahdistelee, uhkaa tai muuten loukkaa muiden laillisia oikeuksia tai heidän yksityisiä oikeuksiaan; (v) edistää tai levittää tietoja ja ohjeita laittomista toiminnoista; (vi) rohkaisee mitä tahansa toimintaa, joka muodostaa rikoksen tai antaa aiheen siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen; (vii) käyttää Palveluja laitteella luvatta, riippumatta siitä onko se varastettu, kadoksissa oleva tai luvaton laite; (viii) kajoaa laitteeseen tai tekee laittoman yhteyden pelikonsoliin, tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen, jota Sinä et omista tai Sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta; (ix) koskee mitä tahansa Palveluiden osan edelleenmyyntiä kenelle tahansa henkilölle tai yhteisölle; (x) levittää viruksia tai muuta tietokoneen koodia, tiedostoja tai ohjelmia jotka keskeyttävät, tuhoavat tai rajoittavat minkä tahansa pelilaitteen tai tietokoneen laitteiston tai ohjelman toiminnallisuuden; tai (xi) rikkoo mitä tahansa asiaankuuluvia lakeja, määräyksiä tai säännöksiä.

C. Edellä mainitun lisäksi hyväksyt, että et tule: (i) käyttämään mitään meidän Palvelujen ei-julkisia alueita; (ii) lähettämään viruksia, matoja tai mitä tahansa tarkoituksellista haittaohjelmaa; (iii) yrittämään tutkia, kartoittaa, vaarantaa tai testata Palvelujen tai mitä tahansa liittyvien palvelujen, järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta, tai rikkomaan mitä tahansa turvallisuus- tai todennuskeinoja.

6. PALVELUJEN RAJOITUS: PDP ei takaa Palvelujen tulosten laatua, selkeyttä, tarkkuutta tai virheettömyyttä. Sinä hyväksyt ja vahvistat, että saamasi tulokset tai sisältö Palveluista eivät saata olla virheetöntä, hyvin ajoitettua, luotettavaa tai hyvälaatuista. PDP ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen Sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle missään Sinun pelikonsolillasi tai tietokoneellasi tietojen palautuksen tai poistamisen yrityksen tapauksessa.

7. TURVALLISUUS: Palvelut on tarkoitettu ainoastaan Sinun henkilökohtaista käyttöäsi varten. Jos olet vakuuttunut siitä, että pelikonsolisi tai tietokoneesi on varastettu, Sinun tulee hakea apua paikallisilta järjestys- ja turvallisuusviranomaisilta. Hyväksyt ja vahvistat myös, että Ohjelmisto ei mahdollisesti toimi oikealla tavalla, saattaa sisältää virheitä ja että se on alttiina murrolle, vioille, vahingoille ja häiriöille. Jos Ohjelmistossa on toimintahäiriöitä, tai sen toiminta ei onnistu, ei ole käytettävissä tai sen asennus on poistettu pelikonsolista tai tietokoneesta Sinun tietesi ja/tai suostumuksesi mukaan tai ilman sitä, Palvelut ja kaikki muut toiminnat eivät toimi. Sinä olet yksinomaisesti vastuussa kaikista johtuvista vaateista, korvausvaatimuksista, menetyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat luvattomasta tietojen paljastamisesta, siirtämisestä tai mistä tahansa henkilökohtaisesta sisällöstä, tiedosta tai materiaalista, jotka ovat tallennettuina Sinun pelikonsolillasi tai tietokoneellasi, mistä syystä tahansa, vaikka ne johtuvat Palvelujen toimintaviasta tai ohjelmiston käytettävyyden tai sen asennuksen poistamisesta Sinun tietesi ja/tai suostumuksesi mukaan tai ilman sitä.

8. MAKSUT: Sitoudut maksamaan kaikki maksut, jos niitä on, jotka laskutetaan tililtäsi mahdollisista Palveluista, riippumatta siitä oletko ladannut, asentanut tai käyttänyt Ohjelmistoa. PDP ei ole vastuussa mistään korvausvaatimuksista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat mistä tahansa Palvelujen toimintaviasta, jotka aiheutuvat tai johtuvat siitä että olet jättänyt laskut maksamatta ajoissa. PDP varaa oikeuden laskuttaa sopivat maksut Palveluista tai siihen liittyvästä palvelupaketista milloin tahansa ja pyrkii kohtuullisella tavalla toimittamaan Sinulle etukäteen tiedot sellaisista maksuista.

9. PALVELUJEN JA OHJELMISTON OMISTUSOIKEUDET: Hyväksyt ja vahvistat että (i) Palvelut ja kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja muut immateriaaliomaisuuden oikeudet jotka liittyvät edelliseen ovat, ja tulevat pysymään tapauksen mukaisesti PDP-yhtiön ja sen lisenssinhaltijoiden yksinomaisena omaisuutena; (ii) Ohjelmiston lähde- ja objektikoodi ja formaatti, hakemistot, kyselyt, algoritmit ja Ohjelmiston rakenne ovat ja tulevat pysymään tapauksen mukaisesti PDP-yhtiön ja sen lisenssinhaltijoiden yksinomaisena omaisuutena; (iii) Sinulle ei ole myönnetty Ohjelmistossa tai missään tahansa muussa ohjelmistossa, joka toimitetaan Sinulle Palvelujen kanssa tai niiden yhteydessä, mitään immateriaaliomaisuuden oikeuksia seurauksellisen, vastaväitteiden rajoittamisen tai muun oikeusteorian nojalla; ja (iv) PDP varaa ja pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä Sopimuksessa.

10. VASTUURAJOITUS: ANNAT NIMENOMAISESTI SUOSTUMUKSESI SIIHEN JA HYVÄKSYT ETTÄ, SOVELLETTAVAN LAIN MAKSIMILAAJUUDESSA, PALVELUJEN LATAAMISESI JA KÄYTTÖSI TAPAHTUU AINOASTAAN OMALLA VASTUULLASI JA HARKINTASI MUKAAN. PALVELUT OVAT TARJOLLA ""SELLAISENAAN"" JA ""SAATAVUUDEN MUKAAN"" -PERUSTEELLA ILMAN MINKÄÄN TYYPPISTÄ TAKUUTA.

SOVELLETTAVAN LAIN MAKSIMILAAJUUDESSA, PDP JA JOKAINEN SEN TOIMITTAJISTA JA LISENSSINANTAJAT NIMENOMAISESTI TÄTEN KIELTÄYTYVÄT KAIKISTA VAKUUKSISTA JA TAKUISTA JA MISTÄ TAHANSA EHDOISTA, OLIVATPA NE ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA, MUKAANLUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, NIMENOMAISET TAKUUT KAUPALLISESTA SOPIVUUDESTA, SOPIVUUDESTA ERITYISEEN KÄYTTÖÖN, TARKKUUDESTA, LAADUSTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

PDP ja kaikki sen toimittajat eivät anna mitään takuuta siitä (i) että nauttimisesi Palveluista ei häiriinny; (ii) että Palvelut ovat toimivia, keskeytymättömiä, virheettömiä tai eivät sisällä ohjelmavirheitä tai täyttävät vaatimuksesi; (iii) mikä koskee Palveluiden turvallisuutta, luotettavuutta, laatua tai oikea-aikaisuutta; tai (iv) että kaikki virheet, ohjelmavirheet tai toimintaviat Palveluissa korjataan. Mikä tahansa sisältö tai materiaali, jotka on ladattu Sinun Palveluiden käytölläsi tapahtuu omalla harkinnallasi ja riskilläsi. Sinä tulet olemaan yksinomaan vastuussa kaikista tietojen vahingoittumisista tai menetyksistä, jotka tapahtuvat pelikonsolillasi tai tietokoneesi järjestelmässä tai mistä tahansa muista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Ohjelmiston tai muun sisällön lataamisesta. Mitkä tahansa neuvot, toimintaohjeet tai tiedot, jotka tulet saamaan suullisesti tai kirjallisesti PDP:ltä tai mistä tahansa muilta osapuolilta tai Palvelujen kautta eivät muodosta mitään takuuta, ellei niitä esitetä nimenomaisesti tässä Sopimuksessa. Hyväksyt ja vahvistat, että PDP ei saata pystyä ollenkaan tarjoamaan Ohjelmistoa ja Palveluja siinä tapauksessa että ylläolevat vastuurajoitukset puuttuvat.

11. TÄMÄN SOPIMUKSEN RIKKOMINEN: PDP varaa oikeuden tutkia ja antaa kolmansien osapuolien, (väliaikaisesti) etukäteen varoittamatta estää ja/tai poistaa palvelimistaan ja järjestelmistään mitkä tahansa datansiirrot, tiedostot tai tilit, tai estää ketä tahansa minkä tahansa Palvelujen osan käyttämisen, jos PDP varmistaa yksinomaisen harkintansa mukaan tai sen jälkeen kun Yhtiö on saanut vahvistetun ja pätevän valituksen siitä että Sinä rikot tämän Sopimuksen ehdot tai toimit minkä tahansa sovellettavan lain, määräyksen tai säännöksen vastaisesti.

12. VASTUUN RAJOITUSLAUSEKE. SOVELLETTAVAN LAIN MAKSIMILAAJUUDESSA, PDP, SEN EMO-, SISAR- JA TYTÄRYHTIÖT, TAI KAIKKI SEN LISENSSINANTAJAT TAI TOIMITTAJAT EIVÄT TULE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLEMAAN VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, RANGAISTUKSEEN LIITTYVISTÄ TAI MISTÄ TAHANSA SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN KORVAUSVAATEISTA KOSKIEN VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETTÄMISTÄ, TIETOJEN SAAMISEN TAI LÄHETTÄMISEN EPÄONNISTUMISTA, LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN MENETTÄMISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTTÄMISTÄ, YKSITYISYYDEN MENETTÄMISTÄ, TIETOJEN VAHINGOITTUMISTA TAI MENETYSTÄ, TIETOJESI (TAI ARKISTOIDUN TIEDON) VASTAANOTTAMISEN TAI VARMUUSKOPIOINNIN EPÄONNISTUMISTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA RAHALLISISTA HÄVIÖISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TAI MILLÄ TAVALLA TAHANSA LIITTYVÄT PALVELUIHIN, MIHIN TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖÖN, OHJELMISTOON TAI TOIMINTOIHIN, JOITA KÄYTETÄÄN PALVELUIDEN YHTEYDESSÄ TAI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA, MISTÄ TAHANSA JOHTUEN, RIIPPUMATTA VAHINGONKORVAUSTEORIASTA (SOPIMUS, OIKEUDENLOUKKAUS TAI MUU) JA SIITÄ HUOLIMATTA ETTÄ, PDP:LLE, SEN EMO-, SISAR- TAI TYTÄRYHTIÖILLE, TAI JOLLEKIN TAI KAIKILLE LISENSSINANTAJILLEEN JA TOIMITTAJILLEEN ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. RAJOITTAMATTA YLLÄ OLEVAN YLEISLUONTEISTA, PDP:N, SEN EMO-, SISAR- JA TYTÄRYHTIÖIDEN, TAI KAIKKIEN SEN LISENSSINANTAJIEN TAI TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU SINULLE, JOKA MUODOSTUU MINKÄ TAHANSA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN PERUSTEIN, EI TULE YLITTÄMÄÄN TODELLISIA MAKSUJASI PDP:LLE PALVELUPAKETIN YHTEYDESSÄ, EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KAHTASATAA VIITTÄKYMMENTÄ DOLLARIA (250 $). EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, VASTUUN POISTUMISET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET SOVELLETAAN MAKSIMILAAJUUDESSA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN.

Hyväksyt ja vahvistat, että PDP ei tule olemaan vastuussa mistään Palvelujen toimintavioista, jotka aiheutuvat tai johtuvat Ohjelmiston tai Palvelujen asentamisesta tai käytöstä tai niiden asennuksen poistamisesta laitteestasi, riippumatta siitä onko poisto käytöstä -asettaminen tai asennuksen poistaminen tapahtunut Sinun omasta toimestasi tai kolmannen osapuolen toimesta, suostumuksellasi tai ilman sitä.

13. VAHINGONKORVAUKSET: Suostut hyvittämään, korvaamaan, puolustamaan ja vapauttamaan PDP-yhtiön ja sen emo-, sisar-, tytäryhtiöt, lisenssiantajat ja toimittajat, sekä jokaisen niiden toimihenkilöt, johtajat ja hallituksen jäsenet, työntekijät, edustajat, agentit, asianajajat, lisenssiantajat, urakoitsijat, toimittajat, seuraajat ja oikeudenomistajat minkä tyyppisistä tahansa vastuusta kaikista vaateista, oikeudenkäyntimenettelyistä, menetyksistä, vahingonkorvauksista, vastuusta, sitoumuksista, kuluista ja maksuista (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kohtuulliset asianajopalkkiot ja oikeuskulut), jotka johtuvat: (i) Oikeuksistasi käyttää Palveluja tai minkä tahansa kolmannen osapuolen sisältöä ja palveluita; (ii) minkä tahansa tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiesi rikkomisesta Sinun toimestasi; (iii) kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisestasi, mukaan lukien kenen tahansa, henkilön tai yhteisön, minkä tahansa immateriaaliomaisuuden oikeuksien, omistusoikeuksien tai ammattisalaisuuksien, tai minkä tahansa tässä mainitun yksityisyys- tai kuluttajansuojan oikeuksien loukkaaminen; (iv) minkä tahansa lain rikkomisesta; tai (v) Sinun laiminlyönnistäsi tai rikkomuksestasi. Nämä velvollisuudet ovat voimassa myös tämän Sopimuksen lakkaamisen, päättymisen, peruuttamisen tai muokkaamisen jälkeen. PDP varaa itselleen oikeuden, Sinut ohittaen, ottaa minkä tahansa asian yksinomaisen puolustuksen ja hallinnan, jossa Sinulla on velvollisuus maksaa korvauksia, ja Sinä suostut täyteen yhteistyöhön PDP:n puolustuksessa tämän kaltaisessa asiassa.

14. KALIFORNIAN LAKI, TUOMIOISTUIN JA OIKEUSPAIKKA: Kaikki riita-, oikeuksien ja velvollisuuksien asiat, jotka johtuvat tästä Sopimuksesta tai Palveluista tai liittyvät niihin, tulkitaan, käsitellään, selvitetään ja pannaan täytäntöön USA:n Kalifornian osavaltion lain mukaan kiinnittämättä huomiota oikeusperiaatteiden välisiin ristiriitoihin. Oikeuspaikka ja tuomioistuin kaikissa riita-asioissa tullaan pitämään USA:n Kalifornian osavaltion, Los Angeles -piirikunnassa.

15. SITOVA SOVITTELUSÄÄNNÖS LUE TÄMÄ SOVITTELUSÄÄNNÖS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE VAIKUTTAA OIKEUKSIISI.

A. Jos olet huolestunut jostakin tämän Sopimuksen tai Palvelujen käytön ehdoista, voit ilmaista sen ottamalla yhteyttä PDP:n Asiakaspalveluosastoon, jonka puhelinnumero on 1-800-331-3844 (USA) tai sen Internet-sivuston kautta, osoitteessa support.pdp.com, erityisesti jos olet Pohjois-Amerikan ulkopuolella. SIINÄ POIKKEUKSELLISESSA TAPAUKSESSA, ETTÄ ERIMIELISYYS TAI VAATIMUS, JOKA LIITTYY RIIDANALAISEEN ASIAAN (“VAATIMUS”) EI RATKEA MUUTEN SUORAN NEUVOTTELUN KAUTTA, SOVELTUVAN LAIN MUKAAN, ASIA TULLAAN RATKAISEMAAN LOPULLISELLA JA SITOVALLA SOVITTELULLA, MINKÄ TULEE JÄRJESTÄÄ JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (“JAMS”), SEN ""LYHYEN"" SOVITTELUN MENETELMÄN SÄÄNTÖJEN JA MENETTELYTAVAN TAI SEN MYÖHEMPIÄ VERSIOITA (“JAMS-SÄÄNNÖT”) NOUDATTAEN. JAMS-MENETELMÄN SOVITTELIJAN VALINTASÄÄNTÖJÄ TULEE NOUDATTAA, PAITSI SIINÄ TAPAUKSESSA ETTÄ, SOVITTELIJAN ON OLTAVA KOKENUT JA LISENSOITU HARJOITTAMAAN ASIANAJOA KALIFORNIAN OSAVALTIOSSA. KAIKKI OIKEUSKÄSITTELY, JOKA TAPAHTUU TÄMÄN PYKÄLÄN MUKAAN, SUORITETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION LOS ANGELES -PIIRIKUNNASSA.

B. Tämä sovittelusäännös tulee tulkita yleisesti ja se käsittää minkä tahansa erimielisyyden: (1) joka millä tavalla tahansa johtuu Palveluista tai tästä Sopimuksesta tai liittyy niihin tai Sinun ja Meidän välisiin suhteisiin, joko sopimus-, oikeudenloukkauksen, määräyksen, petoksen, harhaanjohtamisen tai muun perustein; (2) joka syntyy, joko ennen kuin Sinä ja Me olemme hyväksyneet tämän Sovittelusäännöksen tai Sopimuksen, tai joka syntyy sen jälkeen kun tämä Sovittelusäännöksen tai Sopimuksen sitovuus lakkaa; ja (3) joka on meneillään olevan yhteiskanteen oikeudenkäynnin kohde, ja Sinä et kuulu mihinkään sen hyväksyttyihin ryhmiin. Edellä mainitusta huolimatta, tämä Sitova Sovittelusäännös ei estä Sinua nostamaan henkilökohtaista kannetta tai tiedottamasta riidanalaisesta asiastasi mille tahansa valtiolliselle tai paikalliselle toimistolle tai yhteisölle. Sellaiset toimistot tai yhteisöt saattavat ehkä hakea asialle ratkaisun puolestasi.

C. EI YHTEISKANTEITA JA VALAMIESOIKEUDEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE: SINÄ JA ME SOVIMME ETTÄ, KUMPIKIN OSAPUOLI SAA NOSTAA KANTEEN TOISTA VASTAAN AINOASTAAN LUONNOLLISENA HENKILÖNÄ EIKÄ KANTAJANA TAI JÄSENENÄ YHTEISKANTEESSA MISSÄ TAHANSA MENEILLÄÄN OLEVASSA YHTEISKANTEESSA. MIKÄ TARKOITTAA ETTÄ ET SAA NOSTAA KANNETTA OSALLISTUJANA YHTEISSOVINNOISSA EIKÄ RYHMÄKANTEISSA. SINÄ JA ME SOVIMME MYÖS ETTÄ LUOVUMME OIKEUKSISTAMME VALAMIESOIKEUTEEN.

D. Siinä määrin, että oikeudesta haetaan joko toteamispäätöstä tai kieltomääräystä, päätös voida tehdä vain siinä laajuudessa että se vastaa asianosaisen henkilökohtaista vaatimusta.

16. EI EDUNJÄTTÖOIKEUTTA: Hyväksyt että Sinun tilisi on siirtymätön ja että mitkä tahansa oikeutesi tilissä lakkaavat kuolemasi johdosta.

17. HUOMAUTUKSET: Palveluja käyttäessäsi Sinä suostut vastaanottamaan kaikki Palveluihin liittyvät viestit, tiedonannot ja ilmoitukset (yhdessä “Ilmoitukset”) kirjoitettuina, tekstiviesteinä tai sähköisesti. Edellä mainitun lisäksi, kaikki PDP:lle osoitetut Ilmoitukset Sinulta tai Sinun edustajiltasi PDP:lle tulee antaa kirjallisina ja ne katsotaan vastaanotetuiksi, kun ne jätetään joko käsin tai postitetaan kirjattuina kirjeinä, tai lähettipostitse alla mainittuun osoitteeseen tai muihin sopiviin nimiin ja osoitteisiin, jotka PDP osoittaa Ilmoituksellaan.

Attn: Corporate & Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)
18. YLEISTÄ: Tämä Sopimus, paitsi se mitä on määritetty tässä Kappaleessa, käsittää Palveluita koskevan koko sopimuksen Sinun ja PDP:n välillä ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset samaa asiaa koskevat sopimukset. PDP:n laiminlyönti käyttää ja panna täytäntöön mitä tahansa Sopimuksen sääntöä tai oikeutta ei tule muodostamaan luopumista sellaisista oikeuksista ja ehdoista. Jos mikä tahansa Sopimuksen säännöistä todetaan pätemättömäksi tai lainvastaiseksi, sellainen sääntö tulee olla pätemätön vain sellaisen pätemättömyyden laajuudessa, niin että säännön loppuosa ja kaikki muut Sopimuksen osat ovat edelleen pätevät ja voimassa.

Palvelujen käyttöönotollasi ja niitä käyttämällä Sinä vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt sen ehdot ja että sitoudut Sopimuksen ehtoihin, mukaan lukien sen vastuu-, korvaus- ja sovinnon rajoituksiin.

JOS ET HYVÄKSY SOPIMUKSEN EHTOJA, ÄLÄ OTA PALVELUITA KÄYTTÖÖN ÄLÄKÄ KÄYTÄ NIITÄ.

------------------

Performance Designed Products, PDP ja sen vastaavat liiketunnukset ovat Performance Designed Products LLC.:n kauppamerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä mainitut tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta.

TM ja © 2018 Performance Designed Products, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

(27.02.2018)