Polityka prywatności
Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Polityka prywatności

Performance Design Products, sp. z o.o. (“PDP”) rozumie że ochrona danych osobowych jest dla użytkownika bardzo ważna oraz że zostanie to uczynione ostrożnie i sensownie. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu pomoc w lepszym zrozumieniu sposobu w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe użytkownika- bez względu na to czy użytkownik korzysta z produktów, oprogramowania, aplikacji lub usług (kolektywnie “Usługi”) PDP lub odwiedza jedną ze stron internetowych PDP. Wspomniane Usługi obejmują także te dostarczane przez Bazaarvoice, Inc., będącego niezależnym dostarczycielem biura obsługi klienta PDP. Polityka Prywatności Bazaarvoice (zamieszczona na www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/) jest niniejszym inkorporowana przez referencję i tym samym jest częścią powyższej Polityki Prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności Bazaarvoice proszę się skontaktować z Zespołem Polityki Prywatności Bazaarvoice pod numerem tel +1(866) 522-9227 lub privacy@bazaarvoice.com.

Poprzez korzystanie z Usług PDP, użytkownik wyraża zgodę na warunki Polityki Prywatności jak i Polityki Prywatności Bazaarvoice i Umowy Licencyjnej PDP, w stosownych przypadkach. ZABRANIA się wchodzenia i/lub korzystania z Usług i nakazuje się ZAPRZESTANIA korzystania z owych usług w przypadku gdy użytkownik nie wyraża zgody na jakąkolwiek część warunków Polityki Prywatności, Polityki Prywatności Bazaarvoice lub Umowy Licencyjnej PDP.

A. Jakie informacje zbieramy?

Informacje, które zbieramy od klientów pomagają nam poznawać ich potrzeby oraz ulepszać nasze strony internetowe, a także usprawniać proces zakupów. Gromadzimy następujące rodzaje informacji:

Gdy odwiedzasz stronę internetową PDP, używamy Twojego adresu protokołu internetowego, aby ułatwić identyfikację Ciebie i Twojego koszyka zakupowego, a także zbieramy ogólne dane demograficzne. Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać pliki cookie do śledzenia pozycji w koszyku zakupowym, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać za każdym razem. Akceptacja plików cookie nie jest wymagana do przeglądania naszych stron internetowych, ale do prawidłowego działania opcji koszyka zakupowego konieczna jest akceptacja plików cookie, w związku z czym należy to zrobić, aby złożyć zamówienie na naszych stronach internetowych. Pliki cookie nie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych.

Po złożeniu zamówienia zbieramy od Ciebie podstawowe informacje, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy i adres dla celów wystawienia rachunku, numer telefonu, adres IP, dane urządzenia oraz informacje o karcie kredytowej. Używamy tych informacji do potwierdzenia i realizacji Twojego zamówienia oraz odpowiadania na wszelkie Twoje zapytania. W razie potrzeby przekazujemy Twoje dane osobowe niektórym pośrednikom zewnętrznym i internetowym partnerom realizującym zamówienia (np. platformom e-commerce, operatorom kart kredytowych, firmom wysyłkowym itp.), aby pomóc w przetworzeniu i realizacji Twojego zamówienia. Adresy e-mail klientów, udostępnione w ramach zamówienia lub tworzenia konta przechowywane są w bazie danych i używane oraz udostępniane na zasadach opisanych powyżej. Twój adres e-mail może być wykorzystywany do celów marketingowych za Twoją zgodą i zgodnie z obowiązującym prawem.

PDP na swoich stronach internatowych oferuje funkcję „wyślij e-mailem do znajomego”, która pozwala na udostępnienie produktu lub innej informacji o naszych stronach internetowych swoim znajomym. Każdy adres e-mail udostępniany nam w celu skorzystania z tej funkcji będzie wykorzystywany do przesyłania wiadomości e-mail. Takie adresy e-mail nie są przechowywane w naszej bazie danych ani nie są wykorzystywane do przesyłania wiadomości o przeznaczeniu innym, niż pierwotnie zamierzone. PDP korzysta z programu powiadomień e-mail, który informuje klientów o dostępności danego produktu. Adresy e-mail udostępnione w ramach tej usługi są wykorzystywane jedynie w celu wysyłania powiadomień e-mail i są usuwane po wykorzystaniu.

Na stronach internetowych PDP mogą znajdować się przyciski odsyłające do mediów społecznościowych, pozwalające użytkownikom na udostępnianie znajomym informacji o produkcie, artykułów lub innych informacji za pośrednictwem takich sieci społecznościowych jak Twitter, Instagram i Facebook. PDP nie przechowuje żadnych informacji na temat Twoich sieci społecznościowych i prowadzi swoje działania marketingowe w serwisach społecznościowych zgodnie z wszelkimi wymogami narzuconymi przez te sieci społecznościowe.

Możemy również wykorzystywać informacje zbierane podczas korzystania z naszych stron internetowych (w tym między innymi Twój adres e-mail) lub dotyczące Twoich zakupów do realizacji naszych własnych celów marketingowych i innych oraz możemy udostępniać Twoje dane firmom, z którymi łączy nas współpraca marketingowa lub inne relacje biznesowe.

W przypadku korzystania z oprogramowania i aplikacji PDP, możemy przechowywać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe, które nam udostępnisz w celu korzystania z takiego oprogramowania i aplikacji (np. login, uwierzytelnianie itp.). PDP automatycznie zbiera również informacje o sprzęcie i oprogramowaniu Twojej konsoli do gier i/lub komputera osobistego, w tym o ustawieniach użytkownika, kalibracji i ustawieniach diagnostycznych Informacje te są wykorzystywane przez PDP w celu udostępniania i realizacji Usług, utrzymywania jakości Usług oraz tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Usług. PDP może również gromadzić dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby oraz dane zbiorcze, dotyczące preferencji użytkowników i konfiguracji produktów w celach opracowywania przyszłych produktów oraz marketingu, obsługi klienta oraz w celach biznesowych.

B. Wykorzystywanie danych

Gdy składasz zamówienie, PDP zachowuje Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki i adres do rozliczeń, dane dotyczące płatności, nazwę firmy, numer telefonu, adres IP i dane urządzenia. Informacje te są nam potrzebne do realizowania naszych Usług, w tym obsługi i przetwarzania zamówień, uwierzytelniania i przetwarzania płatności. Korzystamy z tych informacji również w celu ulepszania naszych Usług.

W tym celu PDP gromadzi również i wykorzystuje dane i informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby oraz dane zbiorcze. PDP śledzi menu i strony odwiedzane przez naszych klientów w celu określenia, które usługi są najpopularniejsze. PDP śledzi również czasy dostępu na sesję, takie jak początek i koniec korzystania z Usług przez użytkownika, oraz czy użytkownik uzyskuje dostęp do usług na konsoli lub komputerze osobistym. Takie dane mogą być wykorzystywane w celu dostarczania spersonalizowanych treści i reklam przekazywanych użytkownikom, których zachowanie wskazuje na zainteresowanie określoną tematyką.

PDP może wykorzystywać śledzenie do reklamowania lub tworzenia kręgu odbiorców remarketingu w oparciu o zachowanie użytkowników/ich odwiedziny i korzystanie z naszych Usług. PDP może również kierować do takich użytkowników spersonalizowane reklamy na podstawie ich ustawień i preferencji, podobieństwa/zainteresowań oraz lokalizacji geograficznych. PDP udostępnia dane tylko za pośrednictwem systemu śledzenia zewnętrznego usługodawcy takiego jak Google Analytics. Jeśli otrzymujesz nasze reklamy, możesz z nich zrezygnować, zaznaczając pole wyboru „Zrezygnuj”. PDP może wykorzystywać dane i informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby w celu przesyłania użytkownikom spersonalizowanych reklam za pośrednictwem platform reklamowych zewnętrznych usługodawców. PDP może udostępniać dane i informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby podmiotom zewnętrznym w celu świadczenia usług (reklama) w naszym imieniu.

PDP nie sprzedaje ani nie udostępnia stronom trzecim w ramach najmu lub dzierżawy danych i informacji nieumożliwiających identyfikacji osoby. Dane i informacje nieumożliwiające identyfikacji, które dotyczą Ciebie, mogą być przekazywane zaufanym usługodawcom zewnętrznym PDP w celu modyfikacji, aktualizacji lub modernizacji Usług. Ponadto, PDP może wykorzystywać takie dane i informacje, aby pomóc sobie w prowadzeniu analizy statystycznej oraz w zapewnianiu i ulepszaniu Usług.

PDP może ujawniać gromadzone informacje o klientach, gdy będzie to wymagane lub będzie miało związek ze stosowaniem się do wymogów prawa (np. prawomocne wezwanie do sądu, nakaz lub postanowienie sądu); w celu egzekwowania lub stosowania niniejszej Polityki prywatności lub innych naszych polityk bądź umów; w celu inicjowania i świadczenia usług, rozliczania i pobierania należnych nam kwot; w celu ochrony praw własności i bezpieczeństwa PDP i naszych użytkowników; w celu ochrony naszych użytkowników przed nieuczciwym, niewłaściwym lub niezgodnym z prawem korzystaniem z naszych Usług; lub wówczas, gdy zgodnie z naszym przekonaniem okoliczności wymagają udostępnienia danych i informacji osobowych lub uzasadniają takie udostępnienie w związku z zagrożeniem śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała jakiejkolwiek osoby.

Możemy przekazywać informacje i dane nieumożliwiające identyfikacji, które dotyczą naszych klientów, oraz inne informacje o klientach podmiotom trzecim, a treści te mogą być również ujawniane w związku z jakąkolwiek fuzją, przejęciem, finansowaniem zadłużenia, zbyciem aktywów, jak również informacje takie, jako stanowiące część aktywów PDP, mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w przypadku utraty płynności, upadłości lub zarządu przymusowego. W takim przypadku możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, lecz możesz nie mieć prawa do rezygnacji z takiego transferu.

C. Zabezpieczanie informacji

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do informacji i treści używanych w celu uzyskania dostępu do naszych Usług, w tym haseł do komputera osobistego i konsoli do gier. Użytkownik wyraża zgodę na nieujawnianie swoich haseł jakimkolwiek osobom trzecim i jest odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z wykorzystaniem jego konta, dokonane za jego zgodą lub bez takiej zgody. Prosimy niezwłocznie powiadomić PDP o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia konta użytkownika.

PDP zabezpiecza dane osobowe swoich klientów przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Ponadto PDP zabezpiecza dane i informacje udostępniane przez użytkownika na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa i chociaż nie możemy zagwarantować ze stuprocentową pewnością, że Twoje dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem, uważamy, że nasze środki bezpieczeństwa są wystarczające, a my poinformujemy Cię, gdyby doszło do naruszenia naszych zabezpieczeń prowadzącego do uzyskania nieuprawnionego dostępu do Twoich danych osobowych.

D. Zmiany Polityki prywatności

PDP może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności oraz Umowy licencyjnej użytkownika końcowego w każdym momencie, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkownika. Zmiany takie wejdą w życie w dniu opublikowania nowej Polityki prywatności i będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników naszych Usług i stron internetowych od dnia opublikowania tych zmian. Kontynuując korzystanie z Usług lub strony internetowej PDP po opublikowaniu tych zmian, użytkownik akceptuje zmienione zasady. Dlatego też zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian i aktualizacji.

E. Informacje kontaktowe PDP

Jesteśmy zainteresowani Twoimi uwagami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta PDP, korzystając z linku „Jak się z nami skontaktować” na stronie www.pdp.com. W celu uzyskania dodatkowych informacji i zapoznania się z pełnymi warunkami, zasadami i ograniczeniami regulującymi Usługi i korzystanie z Usług, prosimy o przeczytanie również naszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

Data wejścia w życie: 27 lutego 2018 r.