Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Performance Designed Products LLC - Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

ÖNEMLİ: Bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (bundan böyle “EULA” veya “Sözleşme” olarak anılacaktır) Performance Designed Products LLC’nin (bundan böyle “PDP” olarak anılacaktır) aşağıda, 12. Bölümde yer alan yükümlülüğünü sınırlamakta ve 15. Madde ise bağlayıcı tahkim hükmünü içermektedir. Bu bölümleri Yazılım ve Hizmetlere (aşağıda tanımlanmaktadır) erişim ve kullanım öncesinde dikkatli bir şekilde okuyun.

İngilizce dilindeki EULA, PDP’nin Yazılım ve Hizmetler için son kullanıcı lisans anlaşmasının şart ve koşullarını içeren resmi beyanıdır. İngilizce dilindeki EULA ile EULA’nın tercüme edildiği bir başka dildeki metin arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce dilindeki EULA geçerli olacaktır.

1. HUKUKSAL OLARAK BAĞLAYICI ŞARTLAR: Aşağıda yer alan şart ve koşullar, bireysel veya herhangi bir tüzel kişilik çerçevesinde yetkilendirilmiş bir temsilci olarak siz (her iki durumda da “Siz” veya “Sizin” olarak anılacaktır) ve PDP arasında bağlayıcı hukuksal bir sözleşme niteliğini taşımaktadır ve PDP tarafından lisansı Size verilen PDP yazılımı (“bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır) ve herhangi ilgili bir hizmet, ürün, içerik ve web sitesi (bundan böyle Yazılım ile birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır) ile ilgili şart ve koşulları belirlemektedir. “PDP”, “Biz"" veya ""Bizim” ifadeleri bu sözleşme kapsamında Performance Designed Products LLC anlamını taşıyacaktır. Başka birisine, hizmetleri kullanması için izin verirseniz, yetkilendirirseniz veya kişisel bilgisayarınız ya da oyun konsolu üzerinden erişim sağlamasına izin verirseniz veya bu kişileri herhangi bir şekilde hukuksal yollardan temsil ediyorsanız, bu kişiler Sözleşme dahilinde kullanılan “Siz” veya “Sizin” tanımlamalarına dahil olacaklardır. PDP burada yer alan şart ve koşulları, geçerli yasalar kapsamında talep edilmediği sürece, Size daha önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda düzeltebilir veya değiştirebilir. Zaman zaman bu Sözleşmenin en son güncellenmiş versiyonunu gözden geçirmelisiniz.

2. HİZMET KULLANIMI VE ERİŞEBİLİRLİK: Hizmetler Size satılmamıştır; bu Sözleşme koşullarına kesinlikle uyarak kullanmanız için Size PDP tarafından lisanslanmıştır. Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız ile ilgili olarak, (i) Siz, veliniz veya yetkilendirilmiş temsilciniz, bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yaş sınırının üzerinde olmalıdır; (ii) Hizmetleri kullanımınız sadece kişisel ve yasalara uygun olmalıdır ve (iii) Hizmetleri kullanırken bu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarına uymanız gerekmektedir. Kişisel bilgisayarınızı ve oyun konsolunuzu güvenli bir şekilde saklamaktan tamamıyla Siz sorumlusunuz. Kişisel bilgisayarınız veya oyun konsolunuz hakkında bilgi sahibi olan veya bunlara erişim sağlayan herhangi bir kişi Hizmetlere erişim sağlayabilir ve Hizmetleri kullanabilir. Kişisel bilgisayarınızı veya oyun konsolunuzu güvenli bir şekilde korumamanız (böyle bir durumun Sizin bilginiz veya izniniz dışında meydana gelmesi de dahil olmak üzere) durumunda ortaya çıkabilecek herhangi bir talep, hasar, kayıp, maliyet, masraf veya diğer yükümlülüklerden tamamıyla sorumlu olacaksınız.

3. SINIRLI LİSANS: Bu Sözleşmenin şart ve koşullarına sürekli olarak uymanız şartıyla, PDP Size geri alınabilir, transfer edilemez, münhasır olmayan, alt lisanslama yapılamaz bir kişisel lisansı, sahip olduğunuz veya kontrol ve erişiminiz bulunan bir oyun konsoluna veya kişisel bilgisayarınıza kurmanız ve bu cihazlarda Hizmetleri kullanmanız için vermektedir.

4. HİZMETLER: Yazılım PDP ürününüzü, geçerli olması durumunda, özelleştirmenize, programlamanıza, tanılama ve/veya kalibrasyon yapmanıza olanak sağlar. Lütfen PDP ürün kullanıcı kılavuzunuzu tüm özelliklerin eksiksiz tanımını görmek ve Hizmetin sağladığı yararlardan faydalanmak için gözden geçirin.

5. KULLANIM KISITLAMALARI: Bu Sözleşmede yer alan şart ve koşulların hiçbirini ihlal etmeyeceğinizi beyan ve kabul etmektesiniz ve ayrıca:

A. Şunları yapmayacak ve herhangi bir üçüncü tarafın yapması için izin ve onay vermeyecek veya olanak olanak sağlamayacaksınız: (i) kaynak koda dönüştürmek, ters mühendislik, parçalara ayırmak veya Hizmetlerden kaynak kodunu ele geçirmeye çalışmak; (ii) herhangi bir değişiklik, adaptasyon, iyileştirme, geliştirme yapmak veya Hizmetlerden türev işlevler oluşturmak; (iii) bu Sözleşmeye veya geçerli yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde Hizmetleri kullanmak, kopyalamak, değiştirmek, tadil veya transfer etmek; (iv) Hizmetleri veya bir kısmını kiralamak, finansal kiralamaya tabi tutmak, satmak, yeniden dağıtmak, yeniden lisanslamak; (v) PDP veya herhangi bir tarafın herhangi bir telif hakkı bildirimini, ticari markasını veya diğer mülkiyet hakları bildirimini ürün üzerinden çıkartmak, saklamak veya değiştirmek veya (vi) Hizmetin herhangi bir kısmını ağır iş makinesi kullanırken veya yeterli dikkati vermemeniz sonucu kişisel yaralanma, ölüm veya hasarın oluşabileceği bir etkinlik yaparken kullanmak ve

B. Hizmeti aşağıda tanımlandığı şekilde kötüye kullanmayacaksınız ve aynı zamanda Hizmeti “kötüye kullanmanın” aşağıdakileri kapsadığını, ancak bunlarla sınırlı kalmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz; (i) diğer kullanıcıların kullanımlarına veya PDP’nin Hizmeti sağlamasına müdahale etmek; (ii) telif haklarını, ticari markayı veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmek, gizlilik anlaşması veya yükümlülüğünü ihlal ederek ticari veya gizli bir bilgiyi ifşa etmek; (iii) hileli, yasa dışı veya karalayıcı veya gayri meşru bilgi, materyal veya tanımlamalar yapmak; (iv) iftira atmak, lekelemek, taciz, takip, tehdit veya başkalarının hukuki haklarını ihlal etmek veya başka bir tarafın gizlilik haklarını çiğnemek; (v) yasa dışı etkinlikleri teşvik etmek veya böyle bir etkinlik için öğretici talimatlar vermek; (vi) suç teşkil edecek veya hukuki bir sorumluluk oluşturacak eyleme yönelik davranışları teşvik etmek; (vii) Hizmetleri, çalınmış, kaybedilmiş veya yetkisiz bir cihaz olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir cihaz üzerinden izinsiz kullanmak; (viii) Size ait olmayan veya erişim veya kullanım hakkı olmayan bir oyun konsolu, bilgisayar veya başka bir cihazı kurcalamak veya yetkisiz bir bağlantı yapmak; (ix) Hizmetlerin bir kısmını herhangi birisine veya bir tüzel kişiliğe satmak; (x) herhangi bir oyun cihazının veya bilgisayar yazılımının veya donanımının işlevini sekteye uğratacak, imha edecek veya tam yapmasını engelleyecek virüslerin veya diğer bilgisayar kodlarının, dosyalarının veya programlarının yayılmasını sağlamak veya (xi) geçerli bir yasayı, yazılı kanunu veya yönetmeliği ihlal etmek.

C. Yukarıdakilere ek olarak şunları yapmamayı da kabul etmektesiniz: (i) Hizmetlerimizin genel kullanıma açık olmayan bölgelerine erişmek; (ii) herhangi bir amaçla her türlü virüs, solucan veya kötü amaçlı yazılım göndermek; (iii) Hizmetlerin veya herhangi ilişkili bir hizmetin sistemin veya ağın zafiyetini irdelemek, taramak, ödün vereceği noktaları bulmak veya test etmek veya herhangi bir güvenlik veya doğrulama unsurunu ihlal etmek.

6. HİZMET SINIRLAMALARI: PDP, Hizmetin kalitesini, netliğini, hassasiyetini veya sonuçların doğruluğunu garanti etmemektedir. Hizmetten elde ettiğiniz sonuçların veya içeriğin doğru olmayabileceğini, zamanında verilmeyebileceğini, güvenilir ve iyi kalitede olmayabileceğini beyan ve kabul etmektesiniz. Hiçbir koşul altında, PDP, Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, oyun konsolunuzdaki veya bilgisayarınızdaki verilerin kurtarılması veya silinmesi girişimleri nedeniyle veya bu girişimlerle bağlantılı olarak herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

7. GÜVENLİK: Hizmetler sadece kişisel kullanımınız içindir. Oyun konsolunuzun veya bilgisayarınızın çalındığını düşünüyorsanız, polis veya jandarmadan yardım istemelisiniz. Yazılımın düzgün şekilde çalışmayabileceğini, içeriğinde hataların bulunabileceğini ve yazılımın ihlallere, bozulmaya açık olduğunu hasar görebileceğini ve hata verebileceğini beyan ve kabul etmektesiniz. Yazılım arızalanırsa, işlevini yerine getirmez ise veya sizin bilginiz ve/veya izniniz dahilinde veya haricinde oyun konsolu veya bilgisayarınızdaki etkinliği kaldırılır veya silinirse Hizmetler veya herhangi bir işlev çalışmayacaktır. Bilginiz ve/veya izniniz dahilinde olsun veya olmasın, herhangi bir nedenle, oyun konsolunuz veya bilgisayarınız üzerindeki kişisel içeriklerin, verilerin veya materyallerin, Hizmetlerden kaynaklanan bir arıza veya Yazılımın yüklenmesi veya kaldırılması nedeniyle olsa dahi yetkisizce açıklanması, aktarılması veya kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek her hangi bir talep, yükümlülük, kayıp, hasar veya ziyandan tek başınıza sorumlu olacaksınız.

8. ÖDEME: Varsa Hizmetler için adınıza tahakkuk eden tüm ücretleri, Hizmetleri elektronik olarak indirmiş veya kullanmış olun veya olmayın ödemeyi kabul etmektesiniz. PDP, zamanı gelmiş bir ödemeyi yapmamanız nedeniyle veya sonucunda meydana gelebilecek herhangi bir işlev bozukluğundan kaynaklanabilecek herhangi bir yükümlülük, kayıp veya zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. PDP Hizmetler veya ilgili hizmet paketleri için belirlediği geçerli ücretleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve böyle bir değişikliği önceden Size bildirmek için makul seviyede gayret gösterecektir.

9. HİZMET VE YAZILIMLA İLGİLİ MÜLKİYET HAKLARI: Şu hususları beyan ve kabul etmektesiniz: (i) Hizmetler, tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve diğer ilgili fikri mülkiyet haklarının yegane hak sahibi PDP ve geçerli olması durumunda lisans verenlerdir ve bu şekilde kalacaktır; (ii) Yazılımın kaynak ve nesne kodları ile format dizinleri, sorgular, algoritmalar ve Yazılımın yapısı PDP’nin ve geçerli olması durumunda lisans verenlerin mülkiyetindedir ve bu şekilde kalacaktır; (iii) İma yolu, yapılan beyanın sonradan değiştirilmesi veya diğer bir yasal teori nedeniyle Hizmetler veya Hizmetler nedeniyle veya birlikte Size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı verilmemektedir ve (iv) bu sözleşmede açıkça verilmeyen tüm haklar PDP’ye aittir ve PDP adına rezerve edilmiştir.

10. GARANTİ FERAGATNAMESİ: GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN ÜST SEVİYEDE, HİZMETLERİ İNDİRMENİZİN VE KULLANIMINIZIN TAMAMEN KENDİ KARARINIZ DAHİLİNDE OLDUĞUNU VE RİSKLERİ ÜSTLENDİĞİNİZİ AÇIK BİR ŞEKİLDE BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ. VERİLEN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANILABİLİR OLDUĞU GİBİ” ESASINA GÖRE, HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN TEMİN EDİLMEKTEDİR.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN ÜST SEVİYEDE, PDP VE PDP’NİN HER BİR HİZMET SAĞLAYICISI VE LİSANSÖRÜ, İSTER AÇIKÇA, İSTER İMA YOLUYLA VERİLMİŞ OLSUN, TİCARETE UYGUNLUK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, KALİTE VE HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULU BURADA REDDETMEKTEDİR.

PDP ve PDP’nin her bir hizmet sağlayıcısı şu hususlarda hiçbir garanti vermemektedir: (i) Hizmetlerden zevk almanızı kısıtlayacak herhangi bir unsur; (ii) Hizmetlerin işlevsel, kesintisiz, hatasız olacağı veya isteklerinizi karşılayacağı; (iii) Hizmetlerin güvenliği, güvenilirliği, kalitesi, zamanlılığı veya (iv) Hizmetlerde karşılaşılan herhangi bir arıza, hata veya sorunun düzeltileceği. Hizmetleri kullanarak herhangi bir içerik ve materyali indirme kararı ve riski Size aittir ve Yazılımın indirilmesi ve kullanılması sonucunda oyun konsolunuzda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir veri kaybı veya hasardan veya diğer herhangi bir hasar ve kayıptan sadece Siz sorumlu olacaksınız. PDP veya herhangi bir taraftan Hizmetler kanalı ile ister yazılı ister sözlü olarak aldığınız herhangi bir öneri, hareket tavsiyesi veya bilgi bu Sözleşmede yer almadığı sürece herhangi bir garanti oluşturmayacaktır. PDP’nin yukarıda bahse konu olan sorumluluk reddi ve kısıtlamaları olmaksızın Yazılım ve Hizmetleri sunmasının mümkün olmayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

11. SÖZLEŞMENİN İHLALİ: PDP, kendi isteği ile veya kanıtlara dayalı geçerli bir şikayet almasını müteakiben Sözleşmeyi ihlal ettiğiniz veya geçerli olan yasalar, yazılı kanunlar veya yönetmeliklere aykırı hareket ettiğinizi ortaya çıkarırsa, herhangi bir uyarı yapmaksızın, herhangi bir transferi, dosyaları veya hesapları araştırma, üçüncü taraflara sağlama, (geçici olarak) engelleme ve/veya bunları kendi sunucu ve sistemlerinden kaldırma, herhangi birisinin Hizmetlerin herhangi bir kısmına erişmesini engelleme hakkını saklı tutar.

12. SORUMLULUKLARIN KISITLANMASI: GEÇERLİ OLAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN ÜST SEVİYEDE, PDP, PDP’NİN BAĞLI OLDUĞU ANA ŞİRKET, BAĞLI ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ VEYA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ VEYA SAĞLAYICISI HİÇBİR ŞART ALTINDA HİZMETLER, ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLERİ, YAZILIM VEYA HİZMETLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK KULLANILAN İŞLEVLERİN VEYA BU SÖZLEŞMENİN KULLANIMINDAN VEYA NASIL KULLANILMIŞ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN HERHANGİ BİR OLAYDAN, BÖYLE BİR OLAY ANA ŞİRKET, BAĞLI ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ VEYA HERHANGİ BİR LİSANSÖR VEYA SAĞLAYICI TARAFINDAN DAHA ÖNCEDEN BİLİNİYOR OLSA DAHİ KİŞİSEL YARALANMALARDAN VEYA DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖRNEK NİTELİĞİNDE OLAN VEYA DİĞER HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN KAYIPLAR İLE KULLANIM KAYBI, KAR KAYBI, CİRO KAYBI, HERHANGİ BİR VERİYİ GÖNDEREMEMEK VE ALAMAMAK, GİZLİ BİLGİLERİN KAYBI, İŞLERİN DURMASI, GİZLİLİĞİN BERTARAF OLMASI, VERİLERİN BOZULMASI VEYA KAYBOLMASI, YEDEKLEME VERİLERİNİN ALINAMAMASI VE YEDEKLEME YAPILAMAMASI (VEYA ARŞİVLENEN VERİLER) GİBİ NEDENLERLE HERHANGİ BİR TAZMİNAT ÖDEMEYECEKTİR. YUKARIDAKİ HUSUSLARIN GENEL MAHİYETİNİ SINIRLAMADAN, PDP, PDP’NİN BAĞLI OLDUĞU ANA ŞİRKET, BAĞLI ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ VEYA HERHANGİ BİR LİSANSÖR VEYA SAĞLAYICILARI TARAFINDAN BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR MADDESİNE İSTNADEN SİZE ÖDENECEK TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK, PDP’DEN TEMİN ETTİĞİNİİZ HİZMET PAKETİ İÇİN YAPTIĞINIZ GERÇEK ÖDEME BEDELİNİ GEÇMEYECEKTİR VE HER H LÜKARDA BU MİKTAR İKİ YÜZ ELLİ AMERİKAN DOLARINDAN (250 $) DAHA FAZLA OLMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN KISITLAMALAR, SINIRLAMALAR VE SORUMLULUK REDLERİ GEÇERLİ YASALARIN VERDİĞİ EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

PDP’nin Hizmetler kapsamında sunulan herhangi bir işlevin Sizin tarafınızdan veya üçüncü bir tarafça izniniz dahilinde veya izniniz olmadan cihazınıza kurulumundan, kullanılmasından veya Yazılımın veya Hizmetin kurulumunun kaldırılmasından dolayı çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulmayacağını beyan ve kabul etmektesiniz

13. TAZMİNAT: PDP’yi, ve PDP’nin iş ortaklarını, bağlı şirketlerini, iştiraklerini, lisansörlerini ve hizmet sağlayıcılarını ve bunların her birinin üst düzey yöneticilerini, direktörlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, acentelerini, hukuk müşavirlerini, lisansörlerini, taşeronlarını, tedarikçilerini, haleflerini aşağıdakilerin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek tazminatları, mahkeme kararına bağlı ödemeleri, kayıpları, hasarı, ziyanı, yükümlülükleri, maliyetleri ve ücretleri (makul avukatlık ücretleri ve yasal masraflar da dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmamak kaydı ile) ödemeyi kabul etmektesiniz: (i) Hizmetlere veya üçüncü taraf hizmet ve içeriklerine erişiminiz veya kullanımınız; (ii) bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriniz konusunda herhangi bir ihlalde bulunmanız; (iii) üçüncü bir tarafın, fikri mülkiyet haklarının, mülkiyet haklarının, bir kişi veya kuruluşun ticari gizliliğinin veya burada belirtilen herhangi bir gizlilik veya tüketiciyi koruyan hakların ihlal edilmesi de dahil olmak üzere Sözleşmede belirtilen hak ihlallerinde bulunmanız; (iv) yasalara karşı gelmeniz veya (v) ihmaliniz veya suistimaliniz. Bu yükümlülükler, Sözleşmenin feshedilmesini, sona ermesini veya değiştirilmesini takiben de geçerli kalmaya devam edecektir. Maliyetleri size ait olmak üzere, tazmin etmekle yükümlü olduğunuz davalarda kendi savunmamızı tamamen kendimizin yapması ve dava ile ilgili konuları yürütme hakkını PDP saklı tutar ve bu konuda PDP`nin savunmasında tam işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz.

14. KALİFORNİYA YASALARI, YETKİLİ MAHKEME VE KONUM: Bu Sözleşme veya bu Sözleşmeden veya Hizmetten ötürü ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, haklar ve yükümlülükler, yasal prensiplerin çelişkili olmasına bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre tefsir edilecek, yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır. Herhangi bir anlaşmazlıkta yetkili mahkeme ve mahkemenin yeri Los Angeles Bölgesi, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri olacaktır.

15. BAĞLAYICI TAHKİM: LÜTFEN BU TAHKİM KOŞULLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. HAKLARINIZI ETKİLEMEKTEDİR.

A. Bu Sözleşme veya Hizmetler ile ilgili pek çok sorununuz, Kuzey Amerika dışındaki kişi ve müşteriler için kolayca Amerika Birleşik Devletleri`ndeki PDP`nin 1-800-331-3844 numaralı telefonundan Müşteri Hizmetleri Bölümü aranarak veya support.pdp.com İnternet sayfası ziyaret edilerek ele alınır. PEK OLASI OLMASA DAHİ, HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞA KONU OLAN İTHİLAF VEYA TALEP (BUNDAN BÖYLE “TALEP” OLARAK ANILACAKTIR) KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER SONUCU ÇÖZÜLEMEDİĞİ TAKDİRDE, GEÇERLİ YASALAR DOĞRULTUSUNDA JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (BUNDAN BÖYLE “JAM” OLARAK ANILACAKTIR) ŞİRKETİNİN TAHKİM KURALLARI VE PROSEDÜRLERİ VEYA TAKİP EDEN SÜRÜMLERİNİ (BUNDAN BÖYLE ”JAM KURALLARI” OLARAK ANILACAKTIR) YÜRÜTECEĞİ, NİHAİ VE BAĞLAYICI OLACAK TAHKİM İLE ÇÖZÜLECEKTİR. HAKEM SEÇİMİ JAMS KURALLARINA GÖRE YAPILACAKTIR, ANCAK HAKEM DENEYİMLİ VE KALİFORNİYA’DA HUKUK İŞLERİ YAPABİLMEK ÜZERE LİSANS SAHİBİ OLMALIDIR. BU PARAGRAFLA İLGİLİ TÜM OTURUMLAR, KALİFORNİYA EYALETİ, LOS ANGELES BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

B. Aşağıda yer alan Tahkim Maddesi geniş anlamda yorumlanmak üzere hazırlanmıştır ve şu anlaşmazlıkları kapsamaktadır: (1) Hizmetlerden veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilgili veya sözleşme, haksız fiil, kanun, sahtekarlık, yanlış beyan ile ilgili olsun veya olmasın, aramızdaki ilişkiden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık; (2) anlaşmazlığın işbu Tahkim Maddesinin veya Sözleşmenin imzalanmasından sonra veya Tahkim Maddesinin veya Sözleşmenin sona ermesinden sonra aramızda ortaya çıkması ve (3) belgelenmiş üyesi olmadığınız bir grubun halen bir grup davasının devam ettiği durumlar. Yukarıdakilere bağlı olmaksızın, bu Bağlayıcı Tahkim Maddesi Sizi mahalli idare mahkemesinde bir dava açmaktan veya federal, eyalet veya yerel kurumları veya kuruluşları bilgilendirmekten alıkoyamaz. Bu gibi kurum ve kuruluşlar sizin adınıza hakkınızı arayabilirler.

C. GRUP DAVASI VE JÜRİ YARGILAMASINDAN FERAGAT: HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIKTA, SİZ VE BİZ AYRI AYRI BİRBİRİMİZE KARŞI HUKUK DAVASI AÇABİLECEĞİMİZİ, ANCAK GRUP ÜYESİ VE DAVACI OLARAK TEMSİLEN DAVA AÇAMAYACAĞIMIZI KABUL EDİYORUZ. HERHANGİ BİR GRUP TAHKİMİNDE VEYA DAVASINDA TALEPTE BULUNMAMAK VE İŞTİRAK ETMEMEK DE BUNA DAHİLDİR. SİZ VE BİZ JÜRİ İLE YARGILANMA HAKKIMIZDAN DA KARŞILIKLI OLARAK FERAGAT EDİYORUZ.

D. Beyana dayalı veya ihtiyati tedbir kararı alınması istendiğinde, bu karar sadece kararı talep eden tarafın talebini karşılayacak miktarda yapılabilir.

16. ÖLÜMDEN SONRA DEVAM ETME HAKKI YOKTUR: Hesabınızın transfer edilemeyeceğini ve hesabınız ile ilgili herhangi bir hakkınızın ölümünüz üzerine son bulacağını kabul etmektesiniz.

17. BİLDİRİMLER: Hizmetleri kullanarak, yazılı, SMS veya elektronik format ile gönderilecek Hizmetlerle ilgili her türlü yazılı iletişimi, bildirimi ve açıklamaları (hep birlikte “Bildirimler” olarak anılacaktır) almak için izin vermiş bulunmaktasınız. Yukarıda bahse konu olanlara ek olarak, Sizden ve Sizin temsilcilerinizden PDP’ye gönderilen tüm Bildirimler yazılı olmalıdır. Bu bildirimler aşağıdaki adrese veya PDP tarafından bir Bildirim ile belirtilen başka bir isme veya adrese elden teslim edildiğinde veya ABD posta hizmetleri ile normal, taahhütlü veya iadeli taahhütlü veya kurye servisi ile gönderildiğinde, teslim alındığı tarih itibari ile teslim edilmiş addedilecektir.

Dikkatine: Corporate & Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)
18. DİĞER: Bu Sözleşme, bu bölümde belirtilenler haricinde, PDP ile - aranızdaki Hizmetler ile ilgili sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır ve daha önce veya eş zamanlı olarak yapılan konu ile ilgili karşılıklı tüm mutabakatları hükümsüz kılmaktadır. PDP’nin Sözleşme kapsamında bir koşulu yerine getirmemeniz durumunda herhangi bir hakkını kullanmaması PDP’nin böyle bir hak veya koşuldan feragat ettiği anlamını taşımaz. Sözleşmenin herhangi bir koşulunun geçersiz veya yasalara aykırı olduğunun anlaşılması üzerine, böyle bir koşul, içinde bulunduğu maddenin ve Sözleşmenin geri kalan tüm maddelerin geçerli ve yürürlükte olmasını etkilemeyecek şekilde etkisiz ve geçersiz olarak kabul edilecektir.

Hizmetlere erişerek ve Hizmetleri kullanarak, yükümlülüklerin sınırlandırılması, tazminat ve tahkim hükümleri de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamaktasınız.

BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMAYIN VEYA HİZMETLERİ KULLANMAYIN.

------------------ Performance Designed Products, PDP ve bunlara ait ilgili logolar, Performance Designed Products LLC’ye ait ticari markalar veya kayıtlı ticari markalardır. Burada yer alan diğer tüm ticari marka ve telif hakları ilgili sahiplerine aittir.

TM ve © 2018 Performance Designed Products LLC. Tüm hakları saklıdır.

(27.02.2018)